Air

ผู้ประดิษฐ์แอร์ ผู้ประดิษฐ์เครื่องปรับอากาศคนแรกของโลก

!! รู้หรือไม่ ใครคือผู้คิดค้นเครื่องปรับอากาศคนแรกของโลก!
ย้อนกลับไปเมื่อปี ค.ศ.1902 ที่โรงพิมพ์ภาพสีแห่งหนึ่งในอเมริกาได้มีการขอให้ชายหนุ่มผู้หนึ่งนามว่า” วิลลิส แคริเออร์ ” ช่วยคิดค้นวิธีการกำจัดความชื้นออกไปจากในบริเวณโรงพิมพ์ เนื่องจากกระดาษจะดูดความชื้นในมวลอากาศทำให้เวลาพิมพ์รูปสีออกมาสีผิดเพี้ยนไม่ตรงตามความต้องการ หลังจากนั้นนายวิลลิสก็พยายามคิดค้นวิธีการว่าควรจะทำอย่างไรดี ในที่สุดก็คิดออกขณะยืนอยู่บนรถไฟฟ้าที่มีหมอกลงหนาจัด เค้าคิดว่าเมื่ออากาศเย็นจัดจะเกิดหมอกขึ้น ซึ่งหมอกคือละลองน้ำในอากาศที่ควบแน่นอยู่รวมกันเป็นจำนวนมากซึ่งในขณะที่เกิดหมอกนั้นจะมีความชื้นสัมพัทธ์ค่อนข้างสูง ทำให้อากาศบริเวณนั้นอากาศแห้ง ด้วยเหตุนี้นายวิลลิสจึงได้ประดิษฐ์เครื่องมือขึ้นชิ้นหนึ่งมาในโรงพิมพ์ของเขา เพื่อช่วยทำให้อากาศบริเวณในโรงพิมพ์แห้งซึ่งจะส่งผลดีต่องานพิมพ์รูปสี หลังจากนั้นประมาณปี ค.ส. 1919 ห้างสรรพสินค้าแอบบราฮัม&สเตราส์ในนิวยอร์กได้ทำการติดตั้งเครื่องปรับอากาศให้ห้างเพื่อเอาใจลูกค้า ปรากฏว่ากลับเป็นที่นิยมของผู้คนเป็นอย่างมาก และมีผลสำรวจว่าการติดตั้งเครื่องปรับอากาศส่งผลให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปได้ดีเกินคาด อีกทั้งยังเป็นตัวกระตุ้นช่วยให้พนักงานกระตือรือร้นที่จะมาทำมากขึ้นและกลับบ้านค่ำกว่าเดิมอีกด้วย เนื่องจากในขณะนั้นเครื่องปรับอากาศยังไม่นิยมแพร่หลายตามบ้านเรือนทั่วไป

Air
การค้นหาที่เกี่ยวข้องกับ ผู้ประดิษฐ์แอร์
– ผู้ประดิษฐ์คอมพิวเตอร์
– ผู้ประดิษฐ์โทรเลขคนแรก
– ผู้ประดิษฐ์อักษรไทย
– ผู้ประดิษฐ์กล้องจุลทรรศน์
– ประดิษฐ์แอร์ รถตู้
– ประดิษฐ์แอร์ใช้เอง
– ประดิษฐ์ แอร์ ใช้ เอง
– ประดิษฐ์แอร์รถตู้

Lighting

ฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้อย่างไร ฟ้าผ่าเกิดจากสาเหตุใด

ฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้อย่างไร
ฟ้าผ่าเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติซึ่งเรามักได้พบเห็นโดยทั่วไป แต่น้อยคนนักจะทราบว่าฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้อย่างไร
และควรปฎิบัติตัวอย่างไรถึงจะไม่เป็นอันตราย
  ฟ้าผ่าเกิดจากการถ่ายเทของประจุไฟฟ้าในบรรยากาศเมื่อมีลมพัดผ่านผิวดินหรือสิ่งปลูกสร้างอาคารบ้านเรือน
ซึ่งจะทำให้ลมที่ประกอบด้วยโมเลกุลของแก๊สชนิดต่างๆได้รับอิเล็คตรอนจากการขัดสี และนำพาอิเล็คตรอนไปยังก้อนเมฆในอากาศ ทำให้บริเวณพื้นดินมีประจุไฟฟ้าเป็นบวก
ซึ่งในขณะเดียวกันบริเวณด้านล่างของก้อนเมฆจะมีประจุไฟฟ้าเป็นลบ
แต่โดยปกติของก้อนเมฆจะประกอบด้วยโมเลกุลของไอน้ำจึงกลายเป็นตัวนำไฟฟ้าได้ดีกว่าอากาศ
จึงทำให้อิเล็คตรอนบริเวณด้านล่างของก้อนเมฆทำการเหนี่ยวนำประจุไฟฟ้าสะสมไว้ด้านบนของก้อนเมฆทำให้เกิดประจุไฟฟ้าบวก และในขณะเดียวกันบริเวณด้านล่างของก้อนเมฆก็จะมีอิเล็คตรอนเคลื่อนตัวไปมารวมกันอยู่มากขึ้นทำให้เกิดเป็นประจุลบ ในขณะนั้นผิวโลกจะเกิดประจุไฟฟ้าบวกเนื่องจากสูญเสียอิเล็คตรอนไป ส่งผลให้เกิดแรงดึงดูดระหว่างประจุบวกที่ผิวโลกกับอิเล็คตรอนที่อยู่บริเวณด้านล่างของก้อนเมฆ ทำให้อิเล็คตรอนเคลื่อนที่จากบริเวณด้านล่างก้อนเมฆลงสู่พื้นด้วยความเร็วสูง จึงเกิดแรงผลักอากาศให้แยกออกจากกันอย่างรวดเร็ว และเมื่ออากาศเคลื่อนที่มากระทบกันอย่างรวดเร็วและรุนแรง ซึ่งส่งผลให้เกิดเสียงดังและมีประกายไฟเกิดขึ้น
Lighting
ควรปฏิบัติตัวอย่างไรขณะเกิดฟ้าผ่า
– หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง เพราะร่างกายคนอาจจะเป็นตัวนำไฟฟ้าทำให้เกิดฟ้าผ่าได้ ดังเช่นที่มีข่าวอยู่บ่อยๆเรื่องชาวนาถูกฟ้าผ่าขณะทำนา ชาวประมงถูกฟ้าผ่าขณะหาปลาอยู่กลางทะเล เป็นต้น
– หากเลี่ยงการหลบอยู่ใต้ต้นไม้ไม่ได้จริงๆควรจะปฎิบัติดังนี้ นั่งย่องๆให้ห่างจากโคนต้นไม้อย่างน้อย 3 เมตร ก้มศีรษะเก็บมือเท้าให้มิดชิด ทำตัวให้ต่ำราบกับพื้นดินให้ได้มากที่สุดแต่ห้ามนอนราบกับพื้นเพราะเมื่อใดที่ฟ้าผ่าลงต้นไม้ กระแสไฟฟ้าจะไฟลงดินบริเวณโดยรอบ ถ้านอนราบหรือนอนคุดคู้อยู่กระแสไฟฟ้าอาจจะโดนบริเวณจุดที่ร่างกายสัมผัสกับผิวดินได้ เช่น ศีรษะ เท้าและลำตัวซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้
– ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือกลางแจ้งขณะเกิดฝนฟ้าคะนอง ถึงแม้ว่าโทรศัพท์มือถือจะไม่ใช่สื่อล่อฟ้า แต่อย่าลืมว่าในโทรศัพท์มีแผ่นโลหะ สายอากาศและแบตเตอรี่ที่เป็นตัวนำไฟฟ้าอยู่ จึงเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่าได้
– ห้ามใช้โทรศัพท์บ้านและเล่นอินเตอร์เวลาเกิดฟ้าผ่า เพราะฟ้าอาจผ่าลงมาที่เสาสัญญาณหรือเสาอากาศได้ อาจทำให้โทรศัพท์หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ได้รับความเสียหายได้ และอาจจะเป็นอันตรายต่อคนที่อยู่ในบ้าน ถ้าขณะนั้นมีผู้ใช้งานอยู่